Norwegian Danish English Finnish French German Spanish Swedish
Hvordan fungerer Laserbehandling?

Hvordan fungerer Laserbehandling?

Hva er laser og lasermedisin?

LASER er en forkortelse for "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" . Lasermedisin er en del av fotomedisin, og fotomedisin er en del av fotobiologi. Lasermedisin hører ikke til allopati som også er kjent som et moderne medisinsk system utviklet i vesten, et system som vanligvis behandler med piller.

Hva er en forskjell mellom laser og sollys?

Sollys er en blanding av syv forskjellige farger mens laserlys er alltid av samme farge (monokromatisk). Sollys er uordnet mens laserlys er et retningslys (koherent). Sollys er ikke parallelt mens laserstråler kommer parallelt. Den helbredende effekten som laserlys har, kommer ut fra disse forskjeller.

Hva er en forskjell mellom LLLT (=Low-Level- Laser-Treatment)   og laserkirurgi?

Kirurgiske lasere måles i Watt. Men styrken av medisinske lasere er tusen ganger mindre, og måles i milliwatt. Kirurgiske lasere avgir termisk effekt, de koagulerer, kutter og fjerner. LLLT - lasere arbeider mekanisk .  De gir en helende og legende virkning.

 

Hvordan fungerer LLLT-( Low-Level-Laser -Treatment ) laserbehandling ?

Kortfattet kan man si at laserbehandling påvirker det lokale immunforsvaret, sirkulasjon i blod og lymfer, ernæringsomsetning i cellene og utskillelsen av forskjellige stoffer; eks endorfiner og prostaglandiner som blant annet påvirker vår smertetilstanden.

Laserstrålen kan gi en stimulerende og normaliserende effekt. Laserbehandling setter ofte igang healingsprosesser, som først og fremst innebærer en hjelp til selvhjelp. Ulike lasertyper påvirker vev og celler på ulikt måte. Hva som kan behandles, kommer derfor an på hvilke lasertyper en terapeut har tilgang til.

Hva er sjansen for å bli bra?

Ingen reagerer likt på laserbehandling. Noen har gått med et problem i mange år, og ingen har samme problem og heller ikke samme høyde eller vekt, noen har en fast og tett vevstype, mens andre har en løsere vevstype. Noen reagerer nesten omgående, mens andre behøver flere behandlinger.

Gjør det vondt?

Laserbehandling er avslappende og mange sovner. Økt smerte kan oppleves fra 6 til 24 timer etter at en behandling er ferdig. Ved en langvarig tilstand, kan det hende at smertene øker etter flere behandlinger. Dette er ikke farlig og går over på enten noen timer eller dager. Økt smerte (som er forbigående) skyldes at laserlyset har satt i gang healingsprosessen.

Ikke alle opplever økt smertetilstand, så det er ingen regel at alle får økte smerter for å bli bedre . I de tilfellene hvor økt smerte uteblir, er erfaringen at det trengs flere behandlinger i forhold til de tilfeller hvor økt smerte opptrer raskt og forsvinner igjen i løpet av minutter eller noen timer.

Hvor ofte skal man laserbehandles?

Man laserbehandler oftere til å begynne med, og deretter mindre hyppig når bedringen har kommet igang. Kroniske problemer krever ofte flere behandlinger enn akutte. Pasienter som ikke bor i området og dermed har problemer med å besøke klinikken ofte, kan behandles i en uke med opptil to doser pr. dag avhengig av tilstanden. Dette er heller ikke alltid nok, og det er da mulig å repetere laserbehandlingene etter en eller to måneder.

Helingen foregår i lang tid etter man har gjennomgått behandlingen.

Finnes det noen risiko forbundet med laserbehandling?

Laser brukt av kvalifiserte terapeuter, er  ufarlig. Laser kan ikke skade fostere eller vitale organer i kroppen. Det kan heller ikke forårsake kreft eller forverre kreft. Laserklinikken behandler til opplysning ikke kreft.

Kan lasermedisin forårsake kreft?

Laserstråler er trygge, fordi lasermedisinen bruker bølgelengder over 632 nm (nanometer). Derfor er laser stråling en ikke ioniserende stråling, som aldri kan forårsake kreft. . Sollys inneholder kreftfremkallende bølgelengder (under 320 nm) det samme som ultrafiolett.

For å forstå det, må man studere virkningen av lav energi lasere, her er de 10 viktigste punktene som laserforskningen har kommet frem til.

  1.  Økning i ATP –produksjon. (ATP=Adenosine Tri Phosphate er cellulær energi);
  2.  Økning i proteinsyntesen
  3.  Økt enzymatisk aktivitet
  4. Modulerende cellemultiplikasjon
  5.  Immunkorreksjon
  6.  Forbedret mikrosirkulasjon
  7.  Antiinflammatorisk og analgetisk virkning
  8.  Forbedrer kollagensyntesen
  9.  Korreksjon av lipidmetabolisme
  10.  Regenerasjon av vev.

Hva er fordeler med laserterapi?

Laserbehandling er trygg, koster lite og kan hjelpe mange med helseproblemer, det er rent lys og uten bivirkninger.

Hvor praktiseres den? Hvor lenge?

Laserterapi er ultramoderne kunnskap basert på tusen år gammel solterapi. Nå kan du nevne et utviklet land og laser terapi blir benyttet der. Utbredelsen av laser medisin er alle tidligere USSR land, Russland, Ungarn, Romania, Bulgaria, Japan, Italia, Canada, USA, UK, Sverige etc. De alle fleste har hatt laser medisin i mer enn to eller tre tiår. Anne Harila har startet i Østerrike i år 1973 med laserbehandlinger, og arbeidet for Dr. Josef Bahn i Mehrnbach, og i Balkan områdene.

Finnes det vitenskapelige studier som dokumenterer behandlingseffekten av laserterapi?

Det finnes ett stort antall randomiserte dobbel-blind kontrollerte studier av laserbehandlinger, laser er en veldokumentert behandlingsform

Bl.a. finnes studier av nerveskader, tennisalbuer, arthroser, helvetesild, nakkeplager og mange flere.

Går laserlyset tvers igjennom kroppen?

Det finnes ingen eksakt grense for inntrenging av laserlyset. Det spres i alle retninger og absorberes i vevet. Lysstyrken blir svakere desto lengere fra treffpunktet i dybden man kommer. Virkningsdypet beror på flere ulike faktorer som laserens bølgelengde, vevstype (hud og fettvev er mer transparente enn muskelvev som er svært blodrikt), pigmentering og smuss. Laserlys går også igjennom ben. Når laserlyset treffer huden, flytter blodet seg ut til sidene, hvorpå et område blir mer blodfritt, og dermed øker laserens inntrenging markant. Andre faktor som spiller inn er laserens utgangseffekt om den er superpulset eller ikke, laserens tekniske utforming og behandlingsteknikk.

Laserpunktur (akupunktur med laser)

Akupunktur med laser er en steril og smertefri metode. Både laserpunktur og nåleakupunktur påvirker akupunkturpunktene i kroppen, men med laserpunktur kan akupunkturvirkningen bli sterkere.

En av laserne kan brukes som en bedre erstatning for moxa behandling

Moxa er kjent fra akupunkturen, tibetansk og kinesisk medisin. Med laser blir dette mer nøyaktig. En annen fordel med dette er at man kan behandle mange punkter på en gang.

Mulige reaksjoner på behandling

Dersom smerter forsvinner nesten umiddelbart etter behandling, er det vesentlig at den skadede del (eks en inflammert sene) ikke overbelastes. Området må få tid til å leges, smerten som har forsvunnet gir anledning til en helingsprosess. Laseren kan virke smertelindrende, noe som kan føre til at man ikke merker at man overbelaster sener, muskler eller ledd. Vær derfor forsiktig med smerteområdet i den første perioden etter behandling.

Laserterapeut, hvilken utdannelse har man

I kjeden Laserklinikken Anne Harila kan de med helsefaglig bakgrunn  studere lasermedisin og optik for å utøve dette som ett yrke.  Hos  oss har de som er Laserterapeuter  fått utdannelse i lasermedisin og optik,  det er ikke tilstrekkelig å kun være autorisert helsepersonell uten å ha skolegang i optisk lære, uansett om det er leger,  sykepleiere, m.m.

Pasientene får laserbehandlinger av kvalifisert personell som har laser som spisskompetanse, og i vår kjede får pasientene god service fordi laserterapeutene har ett stort og godt utvalg av laserapparater til å gjøre valg, og til å kunne forandre laserbehandlingene etter hvert som tilstanden/plagene endrer seg.

Laserklinikken Anne Harila har det største utvalget av lasere i  Europa.

Del denne siden


Følg og på facebook

Referanser